Tutorial menghidupkan LED menggunakan Arduino uno

5 Просмотры
Размещено
vidio ini di buat untuk memenuhi tugas latihan
mata kuliah : Sistem tertanam
nama : Andi Mochammad Fachurozhy Rifantara
Npm : 1911060029
Kelas : 4SK-P2
Категория
Ардуино
Комментариев нет.