Популярное

Robot Making Malayalam | How to make Robot? Arduino Pick and Place Robot

141 Просмотры
Размещено
How to make a Pick and Place Robot using Arduino? In this Robot Making Malayalam Tutorial, I will be showing you how to make this robot with a Robotic Arm and a cool Robot Chassis.

In this video, I will be giving you complete details of the project including the circuit diagram, codes as well as PCB layout if you want to make a PCB for your Project.

RootSaid WhatsApp Group - https://chat.whatsapp.com/JLIDaPOC6tF8TwMDXFCLgL

Arduino Projects and Robotics Tutorial in Malayalam.

നിങ്ങളുടെ ആർഡുനോ, റാസ്ബെറി പൈ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി പ്രൊഫഷണലുകളുമായും ആശയവിനിമയം നടത്താനും പങ്കിടാനും കഴിയുന്ന സ്ഥലം. നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ ഏറ്റവും പുതിയ ബോർഡുകളും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം പ്രോജക്റ്റുകളും ട്യൂട്ടോറിയലുകളും ഇവിടെ കാണാം.
#arduino #tech #malayalam
Категория
Ардуино
Комментариев нет.