Arduino uno çalışmıyor, Arduino bozuldu

9 Просмотры
Размещено
Arduino'nun ışıkları yanmıyor, Arduino port görmüyor, Arduino com gözükmüyor. Arduino'nun ışıkları yanmıyor. Bilgisayar Arduino'yu görmüyor mu? bunladın birçok sebebi olabilir. Gelin beraber çözelim.
Klon Arduino driver nasıl yüklenir?
Klon Arduino deriver indri: http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html

Bu eğitim serisinde neler mi öğreneceğiz?

Kontrol Yapıları ile Arduino’nun Genel Kullanımı
Sıfırdan Arduino Devresi Nasıl Bağlanır?
Arduino Simülasyonu Tinkercad -
Arduino IDe Kurulumu ve Kullanımı
Arduino hangi durumlarda çalışmaz?
Arduino Portu Görmüyor /
Klon Arduino Driver’ı Yükleme
Arduino Kütüphanesı Nasıl eklenir
Arduino Sözdizimi (Syntax)
Arduino Seri Port İşlemleri
Arduino Time- Zaman
Arduino Pinleri ve Fonksiyonlarını Tanıyalım
Arduino Digital Pinler
Arduino Pwm Pinleri
Arduino Analog Pinler
Arduino Dijital Giriş/Çıkış Fonksiyonları
Arduino PWM Kontrolü Fonksiyonu
Arduino Analog Giriş Fonksiyonu
Arduino Veri Türleri, Değişkenlerve Sabitler
Arduino Operators - Operatörler
Arduino Control Statements - Kontrol İfadeleri
Arduino Loops - Döngüler
Arduino Functions - Fonksiyonlar
Arduino Arrays Diziler
Arduino Dış (Harici) Kesmeler
Arduino Strings - Dizeler - Fonksiyonları
Arduino String Object- Dize Nesnesi
Arduino Bit ve Byte Fonksiyonları
Arduino Bitsel Operatörler
Arduino Tür Dönüşümleri
Arduino Karakter Fonksiyonları
Arduino Seri Port Nesnesi Detaylı Anlatım
Arduino Wire Kütüphanesi İle I2C Haberleşme

#arduinobozuldu #arduinoışıklarıyanımıyor #bilgisayararduinoygörmüyor
Категория
Ардуино
Комментариев нет.