Arduino uno esp8266 firebase

5 Просмотры
Размещено
Video hướng dẫn nhận và truyền dữ liệu giữa firebase và esp8266.

- Xem thêm video khác: https://bit.ly/2UIG3kv.

HÃY ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN VIDEO MIỄN PHÍ - ĐĂNG KÝ: https://bit.ly/2UIG3kv

LINK CODE CHƯƠNG TRÌNH: HÃY LIKE, VÀ ĐĂNG KÝ TRƯỚC KHI DOWNLOAD CODE NHA MỌI NGƯỜI.
https://drive.google.com/file/d/1WIHcmxJ5uAYbELqx2HxTF-6lGhkK_pOc/view?usp=sharing

MỌI NGƯỜI AI CÓ MUỐN MÌNH LÀM VIDEO GÌ THÌ HÃY GỬI MAIL VỀ CHO MÌNH HOẶC QUA GỬI QUA FACEBOOK NHÉ:
Email:ntvmoingay1dieumoi@gmail.com
https://www.facebook.com/MN1DM-100719741498004/
#MN1DM​ #esp8266​ #nodemcu​ #firebase#arduino unO
======================================================esp8266 nodemcu firebase,esp8266 firebase,ai2 app inventor,firebase esp8266 library,how to send data from nodemcu to firebase,firebase console tutorial,arduino to firebase connect,arduino uno to firebase,firebase arduino documentation,esp8266 firebase connection,arduino uno esp8266 firebase,arduino esp8266 firebase,arduino firebase esp8266 library,nodemcu esp8266 firebase,esp8266 to firebase
Категория
Ардуино
Комментариев нет.