Arduino - ovládanie z PC a programovanie v Pythone

5 Просмотры
Размещено
Pomocou aplikácie na PC môžete ovládať analógové, digitálne aj PWM výstupy a tiež načítať a zobraziť hodnoty na vstupoch Arduina. Môžete ho programovať aj v Pythone. Klasické Arduino má 32 kB Flash a 2 kB RAM, čo pre interpreter Pythonu ani zďaleka nestačí. Môžete však spustiť program v Pythone na PC a ten bude komunikovať s perifériami pripojenými k portom Arduina
Категория
Ардуино
Комментариев нет.