Arduino Nano 2040 RP

7 Просмотры
Размещено
Srdcom dosky je 32bitový dvojjadrový mikroprocesor s architektúrou ARM Cortex M0+ taktovaný na 133 MHz. K dispozícii má 264 kB SRAM a 16 MB pamäti flash. Na doske je aj modul u-blox NINA-W102 podporujúci komunikáciu cez WiFi a Bluetooth, 6 osový IMU pohybový senzor s možnosťou strojového učenia zahrňujúci akcelerometer a gyroskop a taktiež aj RGM LED a mikrofón umožňujúci hlasové ovládanie. Doska podporuje komunikačné rozhrania I2C, SPI a UART. Rozloženie pinov dosky sú kompatibilné s pôvodným Ardionom Nano. K dispozícii je 20 digitálnych GPIO pinov a 8 analógových vstupov. PWM podporuje 20 pinov (okrem A6 a A7), taktiež na týchto 20 pinov môžete spracovávať externé prerušenia. Sprievodný článok https://www.nextech.sk/a/IoT-a-robotika--Arduino-Nano-RP2040
Категория
Ардуино
Комментариев нет.