Arduino isp, avrdude fuse flash yazma, custom board ekleme

12 Просмотры
Размещено
arduino kullanarak isp programla,
hex kodlarını avrdude ile yükleme,
fuse ayarları.
device signature okuma.
Kart bilgilerini yazdırma.
arduinoda kendi boardunu olusturma

avr fuse: https://www.engbedded.com/fusecalc/

avrdude: https://www.ladyada.net/learn/avr/avrdude.html

arduino mega boards: https://github.com/MCUdude/MegaCore

arduino as isp: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/ArduinoISP
Категория
Ардуино
Комментариев нет.