Популярное

Arduino GOD JUL Led with Mosfet

67 Просмотры
Размещено
Programmert og laget ny styringselektronikk for GOD JUL skiltet på Mosjøen Videregående Elektro. Det funket etter jeg fant ut at noen hadde byttet om på rød og svart på strømkilden.

Jeg må finne en løsning for å lime inn kodene. Man får ikke lov å lime inn med hakeparentes.
Jeg kan sende kodene dersom noen vil ha de : tgbygg1@gmail.com


/*
GOD JUL skilt MVG Elektro 2021

Forskjellige programmer for å kjøre på GOD JUL skiltet som henger i vinduet.

Skrevet og redigert av Terje Gjerstad 27.11.2021

Revisjoner :
R1 28.11.2021 Legge til dimmerulling
R2 29.11.2021 Bruker FOR istenenfor IF
R2 30.11.2021 Fader inn bokstaver Prog 6G = pin 11
O = pin 10
D = pin 9

J = pin 6
U = pin 5
L = pin 3
*/

int TimerProg_1 = 400; // Bestemmer hvor fort LED skal slå seg på. Anbefalt 20 - 1000 (400)
int TimerProg_2 = 150; // Bestemmer hvor fort bokstavene skal rulle fremover. Anbefalt 2 - 500 (150)
int TimerProg_3_1 = 150; // Bestemmer hvor fort bokstavene skal rulle fremover. Anbefalt 2 - 500 (150)
int TimerProg_3_2 = 150; // Bestemmer hvor fort bokstavene skal rulle bakover. Anbefalt 2 - 500 (150)
int TimerProg_4 = 8; // Tiden mellom hver bokstav når det ruller. Anbefalt 2 - 100 (8)
int TimerProg_5_On = 400; // Tiden hver LED skal lyse Anbefalt 100 - 1000 (400)
int TimerProg_6 = 1; // Tiden mellom hver gang LED dimmer opp ett hakk. Anbefalt 1 - 100 (1)

int TellerProg_1 = 1; // Bokstavene en for en til alle er på (1)
int TellerProg_2 = 10; // Hvor mange ganger bokstavene skal rulle nedover Anbefalt 2 - 100 (10)
int TellerProg_3 = 7; // Bokstavene ruller frem og tilbake Anbefalt 2 - 100 (7)
int TellerProg_4 = 1785; // Hvor mange ganger det skal rulle Anbefalt 1 -100 (1785)
int TellerProg_5 = 40; // Hvor mange LED den skal løpe gjennom Anbefalt 10 - 100 (40)
int TellerProg_6 = 5; // Hvor mange gang skal effekten rulle Anbefalt 2 - 100 (5)


int LedPin_nr[] = {
11, 10, 9, 6, 5, 3
}; // Hvilken arkiv som bokstavene ligger i
int PinNummer = 6; // Hvor mange pins som er i bruk (egentlig, lengden av Arrayen)
int GjeldendePinne;

int Teller = 0;

int Lysstyrke3 = 0; // Hvilken lysstyrke LEDstripa skal starte på. Bør ikke endres dersom du ikke vet hvordan det funker.
int Lysstyrke5 = 42;
int Lysstyrke6 = 84;
int Lysstyrke9 = 126;
int Lysstyrke10 = 168;
int Lysstyrke11 = 208;
int Lysstyrke_Prog_5 = 0;
int Lysstyrke_Prog_6 = 0;


int Stepp3 = 1; // Hvor mange stepp LEDstripen skal fade ned hvor hver omgang gjennom loopen
int Stepp5 = 1;
int Stepp6 = 1;
int Stepp9 = 1;
int Stepp10 = 1;
int Stepp11 = 1;
int Stepp_Prog_6 = 5;
Категория
Ардуино
Комментариев нет.