10 บทเรียน คอร์สออนไลน์ Arudino IoT ที่จะทำให้คุณสร้าง Arduino Project ได้ด้วยตัวของคุณเอง

5 Просмотры
Размещено
เป็นคอร์สออนไลน์ ที่ตั้งใจทำมาเพื่อนัก DIY ที่ต้องการสร้างโครงงาน IoT ได้เรียนรู้พื้นฐานคำสั่งต่างๆ ที่จะทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เนต เพื่อทำงานควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล
ในคอร์สจะ มีคลิปวิดีโอหลัก 10 บท เปิดสอนในกลุ่มเฉพาะใน facebook
เพื่อนๆสมาชิกซื้อคอร์สแล้ว ดูรายละเอียดการเข้ากลุ่ม
ข้างล่าง
คอร์สออนไลน์แบบจับมือสร้างกันเลย
เรียนจบนำโครงงานไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที
หรือจะนำไปต่อยอดได้อีกมากมาย
..
เราไม่ได้เอาปลามาให้..แต่เราเอาเบ็ดมาสอนให้คุณตกปลา
รายละเอียดเนื้อหาคอร์สออนไลน์
ชื่อคอร์ส "เรียนสร้างโครงงาน Arduino IoT"
วิธีการเรียน คอร์ส "เรียนสร้างโครงงาน Arduino IoT"
เรียนจากดูคลิป VDO 10 บทหลัก (ภาคผนวกอีกหลายคลิป) อธิบาย :-
- หลักการทำงานของระบบ เน้นให้เข้าใจการสื่อสารข้อมูลในระบบเน็ตเวิร์ค
- ปูพื้นฐานตั้งแต่ Local network ไปจนถึงการสั่งงานผ่านอินเตอร์เนต
- อธิบายแต่ละคำสั่งของโปรแกรมที่ประมวลผลแล้วให้ผลลัพธ์ในแต่ละส่วนของโครงงานนั้น
- สร้างโปรแกรม user interface บอร์ดในโครงงานผู้ใช้สามารถตั้งค่าเริ่มต้น เช่น
SSID, PASSWORD, IP address , station ID ผ่านมือถือ โดยเก็บค่าเริ่มต้นไว้ใน SPIFFS และ EEPROM
- ทุกบทที่เรียนจบ จะมี live สดในกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย เหมือนเรียนในชั้นเรียน
- ทั้งคลิปบทเรียน และ Live จะไม่มีการลบออก ผู้เรียนสามารถเข้ามาดูซ้ำ เรียนรู้ซ้ำได้ทุกบท
- ทุกบทเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เพราะเราเน้นหลักการพื้นฐานแต่ทำงานได้จริง
- มี Source Code ให้ทุกบท สามารถนำไปใช้ได้จริงทุกคลิป
- บทสุดท้าย (บทที่ 11 สร้างโครงงาน)
นำความรู้ทั้งหมดมาสร้างเป็นโครงงานจริง เครื่องควบคุมปั๊มน้ำ ในบ้าน
สามรถควบคุมการทำงานได้ทั้งใน local และ Internet
แต่ละบทเรียนประกอบด้วย
บทที่ 1-2 เรื่อง Serial Communication เรียนรู้หลักการสื่อสารข้อมูลอนุกรมที่มีการทำงานแบบ Interrupt
จบบทนี้สามารถใช้คำสั่ง ON/OFF ส่งผ่าน Serial port ไปสั่งปิดเปิดหลอด LED หรือ Relay ได้เลย
ในบทนี้ยังมีคลิป ภาคผนวก 1-2 ว่าด้วยเรื่อง RS232 และ RS485
บทที่ 3 เรื่อง I2C อธิบายการทำงานของ I2C และนำไปประยุต์ใช้กับ LCD เป็นโปรแกรมควบคุมสืบเนื่องจากบทที่ 2
บทที่ 4 เรียนรู้การติดตั้งบอร์ด ESP32 เข้ากับ Arduino IDE และการเชื่อมต่อ WiFi
และมีตัวอย่างการติดต่อไปยัง internet Server (เรียกน้ำย่อย)
บทที่ 5 ปฐมบทแห่ง ESP32 Server เรียนรู้การที่ Server จะให้บริการตัว Client มีเรื่องของ ไฟล์ HTMLที่รวมอยู่ใน sketch code
บทที่ 5 มีเนื้อหาเยอะ ความยาว 2 คลิป
บทที่ 6 เรียนรู้ SPIFFS SPI Flash File System
- การติดตั้ง Library และปลั๊กอินในการอัพโหลดไฟล์ใน data folder ไปยัง SPIFFS
บทที่ 7 ESP32 Server กับการเก็บไฟล์และให้บริการไฟล์ต่างๆจาก SPIFFS (ฮาร์ดไดรว์ของระบบ)
- ให้บริการไฟล์ต่างๆ กับ web browser (client) เช่นส่งไฟล์ HTML, Css, javascript เมื่อมีการร้องขอ
- เรียนรู้ความสัมพันธ์ของคำสั่งที่ถูกส่งมาจาก web browser (จากโทรศัพท์มือถือ/PC)
บทที่ 8 ESP32 Server แบบ Fix IP
- สร้าง WiFi Manager
- Program Fix IP
- ผู้ใช้สามารถตั้งค่าระบบก่อนใช้งาน(Config setup) เช่น ssid, password , Server IP, Station ID
- การทำงานของ AJAX
- เนื้อหามีความยาว 3 ตอน
บทที่ 9 ESP8266 Client ทำหน้าที่เป็น Remote Switch และ
เรียนรู้การนำ HTMLไฟล์ มาเก็บไว้ใน PROGram MEMory
เรียนรู้ 8266 Client ส่งคำสั่งร้องขอไปยัง ESP32 Server
สามารถใช้ ปุ่มกด สั่งงาน ON/OFF ไปยัง ESP32 Server
บทที่ 10 ESP32 ให้บริการทั้งใน Local (ติดต่อกับ 8266 และ browser)
ในขณะเดียวกัน ESP32 ก็ติดต่อกับ Internet Server
ผู้ใช้สามารถสั่งงานระบบ เปิด-ปิด ได้ทั้ง ใน Local และอินเตอร์เนต
ในบทนี้ได้เรียนรู้ PHP, Javascript , AJAX
บทที่ 11 เป็นเรื่องของการนำความรู้มาสร้างโครงงาน ปิดเปิด ปั๊มน้ำในบ้านพักอาศัย
เรียนรู้ฮาร์ดแวร์ การใช้งาน relay และตัวขับแบบต่าง
power supply ของระบ
วงจร snubber ลดปัญหา back EMF เพื่อทำให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
*** ทุกบทที่เรียนจบ ผมจะมาทำการ Live สด ตอบคำถามต่างๆที่เพื่อนสงสัยยังไม่เข้าใจใบทเรียน ***
ค่าคอร์ส 990 บาท โอนเงินผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 040-2-25176-0
ชื่อบัญชี นาย สาโรจน์ มีสุข
แจ้งการโอน/สิทธิการเข้าชั้นเรียน :-
นำสลิปการโอนเงิน วางใน ib ของผม แล้วแจ้งชื่อเฟสบุ๊คที่จะเข้่าห้องเรียน
ทีมงานจะอนุญาตให้เข้ายังห้องเรียน (กลุ่มปิด)ตามชื่อที่แจ้ง (ตรวจสอบให้ดี) คนโอนเงินกับคนเรียนอาจไม่ตรงกัน แจ้งกับเจ้าหน้าที่ด้วย
*** เปิดเรียน วันที่ 16 ก.ค.2564 ***

**** สนใจซื้อคอร์สออนไลน์ ****
ดูรายละเอียดใน เฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99-Arduino-108817914792917
หรือ fb ส่วนตัว Saroj Meesook
https://www.facebook.com/saroj.meesook
Категория
Ардуино
Комментариев нет.